Om vores hjemmeside - især om cocker spaniels

På vores sider prøver vi at holde os til faglige indfaldsvinkler til hundehold og -opdræt. Vi skriver mest om cocker spaniels, som er den race, der har fascineret os i årevis, men nogle af oplysningerne kan også bruges i forhold til andre hunderacer og andre typer hundehold.

Vi skriver om vores holdninger og om, hvad der interesserer os.

Vi forsøger at skrive om emner, som vi tror, har interesse for læserne af vores hjemmeside rent "hundefagligt", og vi får jævnligt positive tilbagemeldinger fra læserne af vores sider, dvs. både fra vores hvalpekøbere og samarbejdspartnere samt fra andre læsere, der har læst vores sider, fordi de er interesserede i at vide noget om cocker spaniels og eventuelt overvejer at anskaffe sig en hvalp.

Vi skriver også om vores øvrige interesser, bla.a. biavl, bivokslys og islandske heste.

Vi bruger meget tid på at formulere og udforme disse sider, så angående:

Copyright: vores tekster og billeder må i følge gældende lov om ophavsret kun gengives eller mangfoldiggøres med fuld kildehenvisning og kun efter vores forudgående tilladelse.

Vi blev for nylig gjort opmærksom på, at der var nogen, der havde kopieret hele afsnit af vores tekster ind på deres egen hjemmeside, som om det var deres egen tekst. Vi synes ikke, at det er rimeligt i forhold til det arbejde, som vi har lagt i at udforme vores hjemmeside - dvs. både tekst og billeder.

Vi påtager os ikke noget ansvar for brugen af vores tekster, men er glade for at modtage tilbagemeldinger og eventuelle gode ideer.

Som vores hjemmesider viser, synes vi, at oplysning og viden om hunden giver motivation til at blive nysgerrige efter mere viden og til at udveksle viden med andre - jo flere brikker, der er i puslespillet, jo mere fascinerende bliver det, og vi bliver aldrig helt færdige med at lægge puslespillet.

Hunde-avl skal efter vores mening bygge på lyst og viden.

At prøve at styre med avlsrestriktioner, forbud og påbud kan selvfølgelig være påkrævet, men som det er skruet sammen i dag, er det efter vores mening utilstrækkeligt.

Dansk Kennelklub og Spanielklubben har for cocker spaniels vedtaget avlsrestriktioner vedr. HD-status, øjenlysning og udstillingspræmiering.

For det første: kravet om HD-fotografering af cocker spaniels, mener vi, er at skyde gråspurve med kanoner! Hofteledsdysplasi kan måske være et problem i tungere spanielracer, men hos cocker spaniels er det efter vores mening ikke noget reelt problem. - Og hvis HD i en race er et problem, man vil lovgive sig ud af, burde der som udgangspunkt stilles krav om, at hundene senest ved HD-fotograferingen bliver Chip-mærket eller er tydeligt tatoveret, sådan at identificeringen af hunden er 100 % sikker. I dag er det så som så med sikkerheden, og desværre hører vi både fra ind- og udland om forsøg på snyd.

I forbindelse med kravet om øjenlysning kunne der tilsvarende ønskes en sikker identifikation af hunden og selvfølgelig tvungen offentliggørelse af resultatet af lysningen - uanset resultatet.

Hvis øjenlysning virkelig skal bruges til at fjerne arvelige øjensygdomme fra vores race, skal også de ældre hunde øjenlyses, dvs. også efter de er blevet for gamle til at indgå i avlen. Hos cocker spaniels kan arvelige øjenproblemer som cataract og PRA vise sig i en sen alder. Derfor kan det være et problem, at en hund lyses hvert år, så længe den er aktiv i avlen, men fra 7-års alderen bliver den måske ikke øjenlyst mere. (Vi foreslår, at ældre hunde bliver øjenlyst gratis for at motivere ejerne til at fortsætte med at øjenlyse hunden hele dens levetid).

Rigtigt brugt er øjenlysning efter vores mening stadig et godt redskab i bestræbelserne for at undgå arvelige øjensygdomme hos spaniels - indtil det eventuelt lykkes at fremstille DNA-tests, der tilstrækkelig sikkert finder frem til hunde, der er anlægsbærere.

Udstillingskravet - dvs. kravet om at en cocker spaniel inden den må benyttes i avlen skal have mindst en 2. præmie på udstilling, - også her kunne hundens identitet ret enkelt kontrolleres ved indgangen eller på dommerbordet ved kontrol af en tydelig tatovering eller ved kontrol af chipmærkning. I dag er der ingen kontrol overhovedet!

Tilsvarende krav til identifikation kunne der være i forbindelse med et eventuelt avlsgodkendelses-arrangement.

Vi mener selvfølgelig, at det er OK, at de cockere der avles på, ligner cocker spaniels, men vi kan ikke altid tage den korte bedømmelse hunden udsættes for på en udstilling helt seriøst.

Vi har udstillet gennem mange år og nogle gange har vi haft den samme hund med på udstilling i ind- og udland 8-12 gange på et år, og hvis alle disse kritikker blev lagt sammen, skulle man ikke tro at det var den samme hund der var tale om. Det er almindelig kendt blandt dem, der udstiller meget.

Og hvad med hundens temperament?

På udstillingskritikken er der godt nok en sjældent brugt rubrik, som beskriver temperament. Vi mener, at det er ganske umuligt for en udstillingsdommer, at give en fyldestgørende beskrivelse af en hunds temperament på de få minutter, der er til rådighed i udstillingsringen.

Hundens temperament som efter vores mening er langt, langt vigtigere end dens bygning, er der meget lidt eller slet ingen bedømmelse af.

Der skal et større kendskab og mere tid til at gennemskue hundens sind, sådan at der kan tages stilling til, hvad der er godt og hvad der er mindre godt, når opdrætteren skal bestemme sig for avl og vælge avlspartner til sin hund. Så kan uheldige kombinationer undgås eller man kan måske helt undlade at avle på den pågældende hund.

Det er bemærkelsesværdigt så lidt fokus, der er på dette - efter vores mening væsentligste - aspekt.

For tiden er det sådan, at hvis en cocker spaniel er HD-fotograferet (med HD-status A-C), øjenlyst uden anmærkninger og udstillet med minimum en 2. præmie, så er den avlsgodkendt efter DKKs og Spanielklubbens regler.
Hvordan hænger det sammen med, at hvis man hører om problemer med racen cocker spaniels, så er det næsten altid med temperamentet?
Det er ikke bare hundeejere, der ikke ved, hvordan de skal håndtere deres hunde, som nogle opdrættere måske vil mene!
Der er i høj grad tale om arvelige egenskaber, som det er vigtigt at tage med i overvejelserne i avlen.

Her tror vi heller ikke på restriktioner - men på viden, mere viden og forståelse.Venlig hilsen

Albert Stam og Marianne Adelhardt

Der kommer mere på siden efterhånden - så kig ind igen!
Dette er en del af kennel Count On Me's hjemmeside.
Hvis du er kommet ind på denne side uden om hovedsiden, og gerne vil besøge vores hjemmeside, så klik her: www.count-on-me.dk.

Opdateret d. 25.2.2012