Billeder fra voksen-hunde-træning
forår 2001

agilityholdet varmer op!

unghundene har indkald gennem vand - Henrik og John passer på

unghundene

Hvis du vil tilbage til træningssiden, så luk denne side!
Denne side er en del af Kennel Count On Me's hjemmeside:
www.count-on-me.dk